Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Břečťan je již řadu let oblíbenou rostlinou k ozelenění zdí, plotů a fasád domů nebo jako půdní pokryv. Je to jediný původní ulpívající kořenolezec, rychle se šíří a svými ulpívajícími kořeny dokáže rychle přerůst záhony a zdi domů. V průběhu let dokáže napáchat značné škody zejména na fasádách, které lze opravit jen s vynaložením velkého úsilí, velkého úsilí a odpovídajících nákladů.

odstranit břečťan

Ze zdí domu

Porost břečťanu na stěně či fasádě domu má bezesporu své kouzlo a také jednu či druhou výhodu z hlediska ochrany před povětrnostními vlivy nebo vytápění venkovních stěn v létě. Ptáci se v něm také cítí velmi pohodlně. Musel by se však pravidelně zastřihávat, někdy i během několika dní, aby se jeho nutkání šířit rozumně udrželo pod kontrolou.

poškození fasády

Tato popínavá rostlina má ale i velmi nevzhlednou stránku, které si mnoho lidí často všimne, až když už je pozdě a škody jsou obrovské. Silně přilnavé kořeny dokážou proniknout i do nejmenších trhlin, děr nebo spár v omítce nebo fasádním obkladu. S přibývajícím růstem se může omítka či obklady ze stěny místy či na velkých plochách uvolnit nebo je doslova odfouknout. Masivní zdivo většinou nemá problém s narůstajícím zahušťováním výhonů a lepivých kořenů. K trvalému odstranění břečťanu mechanicky nebo chemicky lze použít různé prostředky a metody.

Prasklina na fasádě domu

Bojujte chemicky

Vzhledem k ochotě břečťanu k růstu si může jeden nebo druhý přát vhodný sprej aby se ho zbavil. Břečťan však nelze účinně nebo trvale odstranit téměř žádným postřikem. Chemický boj s břečťanem na zahradě nebo v kuchyňské zahradě se každopádně nedoporučuje.

Často se mluví o zaokrouhlit nahoru, kontroverzní glyfosát škodlivý pro půdu a podzemní vody. Navíc tento prostředek zabíjí pouze listovou hmotu a malou část lepivých kořenů. Ke kořenům ležícím hluboko v zemi se tento jed nedostane a břečťan znovu vyraší. Pokud jej přesto chcete používat, měli byste přesně dodržovat pokyny výrobce.

Spropitné: Použití Roundupu na uzavřených površích, jako jsou terasy nebo dlážděné cesty, je přísně zakázáno. Porušení může být potrestáno pokutami.

Břečťan odstraňte mechanicky

Ručně vyráběné

Mechanická znamená ruční práci. Pokud se tohoto zarputilého horolezce nechcete zbavit chemicky, ale trvale a bez vysokých nákladů, ruční práci se nevyhnete. Prvním krokem je odpojení lián od zdi.

 • Úponky nejprve intenzivně navlhčete vodou nebo počkejte na silnější lijáky
 • Voda způsobuje, že výhonky a lepivé kořeny jsou měkčí a snáze se oddělují od stěny
 • pak stahujte úponky ze zdi domu kousek po kousku
 • pracovat shora dolů
 • Odřízněte silné větve a úponky, které jsou příliš těsné
 • Postupujte opatrně, abyste omítku a spáry poškodili co nejméně
 • rozřezat kmen až na zem
 • Zbytky ulpívajících kořenů na zdi domu mechanicky odstraňte kartáčem
 • V závislosti na povrchu můžete použít i drátěný kartáč

Jednou budou všichni kořen zůstává odstranit, celý povrch očistit vhodnými čisticími prostředky. Tímto způsobem se zeď zbaví posledních zbytků ulpívajících kořenů a dalších zbytků břečťanu. V posledním a energeticky nejnáročnějším kroku je nutné vykopat celý kořen a pokud možno bez ponechání kořenů v zemi.

Pro ochranu používejte rukavice

Spropitné: Při manipulaci s touto rostlinou byste měli nosit rukavice, protože květy, bobule a listy jsou jedovaté. To platí i pro dřevnaté části rostliny, které psi a kočky rádi okusují, což může vést k otravě.

Se solí, mýdlem a vodou

Sůl se odedávna používá k hubení plevele a údajně také pomáhá při hubení břečťanu. Tento prostředek však nesmí být používán bez omezení. Je zakázáno na zpevněných a zpevněných plochách. Nejprve se připraví vhodný rozprašovací roztok.

 • čtyři litry vody, 60 ml tekutého tvarohového mýdla a 1350 g soli
 • Přidání 250 ml octa by mělo zvýšit účinek
 • míchejte, dokud se sůl a mýdlo zcela nerozpustí
 • nyní směs nalijte do zahradního postřikovače
 • Intenzivně jím postříkejte všechny nadzemní části rostliny
 • Postup opakujte v krátkých intervalech po delší dobu

Tato metoda je extrémně zdlouhavá a úspěch není zaručen. Tento způsob navíc neušetří odstranění zbytků lepivého kořene a vyhrabání kořene.

vyhladovět

Dalším způsobem, jak se této rostliny zbavit, je nechat ji vyhladovět. Chcete-li to provést, znovu a znovu je sekáte. Jakmile se objeví nové výhonky, měly by být řezány. To by mělo v konečném důsledku vést k odumření břečťanu, ale to může trvat dlouho a rostlina by se musela rosit tímto roztokem slané vody téměř každý den.

Břečťan perský, Hedera colchica

Doporučuje se, aby kmenové kořeny blízko země a tím i zásobování vodou a živinami. Poté popínavá rostlina pomalu odumírá, takže ji lze z příslušného podloží snadněji odstranit asi po měsíci. Aby se z kořene nemohly vyvinout nové výhonky, je nutné jej také následně odstranit.

planoucí

Buď rostlinu odstraníte mechanicky, nebo ji opálíte. Flaming je účinná, ale ne bez rizika. Především byste měli dbát na to, aby se v blízkosti nenacházely žádné hořlavé materiály, jako jsou dřevěné střešní přístřešky, okna, dřevěné kůlny a podobně. Opatrnosti je třeba také u skrytých izolačních materiálů z polystyrenu, dřevité vlny nebo jiných hořlavých materiálů. Ty mohou začít doutnat právě od vývinu tepla a vyvinout zdroj ohně, který není za fasádním obkladem hned vidět a v nejhorším případě způsobit požár budovy.

Pokud to přesto chcete zkusit, měli byste být schopni vyloučit všechna možná nebezpečí. Pro samotné flambování je vhodný například komerčně dostupný plynový hořák, kterým břečťan krok za krokem vypálíte. Zbytky pak lze odstranit kartáčem a vykopat kořen.

hořící zařízení

Spropitné: Pálení břečťanu sami byste měli pečlivě zvážit kvůli vysokému riziku požáru. Náklady, které můžete ušetřit tím, že to uděláte sami, nejsou nic ve srovnání se ztrátou domova nebo dokonce zraněním.

vysokotlaký čistič

Vysokotlaký čistič k odstranění lepivých kořínků

Úponky břečťanu nelze odstranit vysokotlakým čističem, ale otravné zbytky ulpívajících kořínků na zdi domu ano. Tyto zbytky kořenů, které mají různou sílu, zanechají stopy na každé fasádě. Aby bylo možné je odstranit vysokotlakým čističem, záleží na stavu povrchu stěny nebo fasády domu. Čím je hrubší a pevnější, tím obtížnější je odstranit zbytky.

 • Na omítnuté a natřené stěny má smysl používat vysokotlaký čistič
 • Dřevěná stěna se k tomu nehodí
 • voda by měla být horká
 • přidejte do vody běžně dostupný čisticí prostředek nebo čisticí prostředek rozpouštějící vápno
 • to může zvýšit čisticí sílu
 • na fasádě zůstávají menší zbytky břečťanu
 • lze je uvolnit tvrdým kartáčem nebo drátěným kartáčem
 • případně použijte vhodnou brusku nebo tryskač nečistot z vysokotlakého čističe
 • Použití obou zařízení závisí na podmínkách povrchu
 • nepracujte s ním bez respirátoru

Vše, co za sebou obvykle zanechává poškození na fasádě třeba omítky nebo odloupané barvy, takže renovaci nebo alespoň novému nátěru se většinou nevyhnete. Nejmenší zbytky kořínků lepidla lze přetřít tzv. blokovacím nebo izolačním základním nátěrem. Odpovídající vysoce krycí povlaky jsou komerčně dostupné.

štípaná omítka na fasádě domu

Spropitné: U klinkerové fasády a pohledového zdiva je lepší se vyhnout použití vysokotlakého čističe na ochranu spár. To by nejen odstranilo zbytky břečťanu, ale především zničilo klouby.

Speciální případ klinker fasády

Klinkery jsou zvláštním případem, protože kořeny břečťanu uvíznou v jejich kloubech. Zde nepomůže ani vysokotlaký čistič, ani pískovací zařízení. Pokud chcete zbytky břečťanu ze svých cihel odstranit bez většího poškození, měli byste akceptovat náklady a najmout si na to odborníka. Může použít různé metody, jako je metoda mlhového tryskání, při které jsou spáry klinkerových cihel zdrsněny minimálně a neznatelně, nebo metoda suchého tryskání. Osvědčila se prý i metoda tzv. vakuového tryskání, pomocí které lze zbytky břečťanu zcela odstranit.

Z dřevěných stěn

Odstraňte břečťan z dřevěné stěny

K odstranění břečťanu z dřevěné stěny je nutná ruční práce. Úponky se odřezávají kus po kuse. Nejlepší způsob, jak odstranit zbývající zbytky, je znovu použít kartáč. Ani zde je lepší nepoužívat vysokotlaký čistič, protože by mohl poškodit dřevo a dřevěná stěna by nevzhledná. U větších ploch, jako je kompletní dřevěná fasáda, může být vhodné vyhledat pomoc profesionálů. Mají možnost využívat různé prostředky a techniky, jako je tryskání suchým ledem, tryskání za sucha nebo frézování.

Vykopejte kořeny v zemi

Po odstranění všech nadzemních částí rostliny je třeba vykopat kořeny. To by mělo být provedeno co nejdůkladněji, aby se zabránilo ponechání úlomků kořenů v půdě. V nejhorším případě by mohly znovu vyklíčit. Jak hluboko zasahují kořeny do země, závisí na stáří rostlin. Zatímco mladé rostliny zakořeňují jen několik centimetrů hluboko, kořeny starších exemplářů mohou zasahovat až 60 cm hluboko do země. Půda musí být vykopána odpovídajícím způsobem hluboko, aby se získal poslední kousek kořene.

břečťan zůstává

Zbytky břečťanu řádně zlikvidujte

Jakmile je fasáda zbavena všech zbytků rostlin, je důležité je odborně zlikvidovat. Břečťan může nejen obrůst zdi domu, ale také se může rychle rozšířit na zahradě a stát se na obtíž. Z tohoto důvodu ji v žádném případě nevyhazujte přímo na kompost nebo ji jen tak nechávat ležet, protože by pak mohla kdykoliv znovu zakořenit a rozšířit se na další místo.

Břečťan perský, Hedera colchica

Aby již nemohl způsobit žádné škody, je vhodné jej nechat vyschnout. Nasekané zbytky k tomu rozprostřete na kamenitý nebo betonový povrch a nechte na slunci vyschnout. Po pár dnech by měly zbytky rostlin vyschnout, aby se daly zlikvidovat s domovním odpadem. Alternativně k jejich položení na slunci je můžete dát na několik dní nebo týdnů do odpadků nebo plastových pytlů a uchovávat je na suchém a chladném místě, dokud úplně nezemřou.

Spropitné: Asi nejbezpečnější a nejúčinnější metodou je spalování. Vzhledem k obsažené zbytkové vlhkosti však může vést k silnému vývinu kouře, s čímž je třeba počítat.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: