Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Palmy ve volném výběhu známe především z tropů a subtropů, spíše méně z Německa. Empirické hodnoty z posledních deseti až dvaceti let však ukazují, že celoroční venkovní pěstování palem již není u nás žádnou vzácností. Ale ne každý druh je vhodný pro výsadbu a zvláště pro zimování venku. Zda a jak může druh palmy v zahradě přezimovat, závisí na různých faktorech.

Příklady druhů palem

Odolné druhy

 • Palma Mazari 'Nannorrhops ritchiana' do -26 °C
 • Jehličková dlaň 'Rhapidophyllum hystix' do -25 °C
 • Palmetto trpasličí 'Sabal minor' do -24 °C
 • Čínská konopná palma 'Trachycarpus fortunei' do -17 °C
 • Palma trpasličí 'Chamaerops humilis' do -14 °C
 • Modrá palma hesperid 'Brahea Armata' do -10 °C
 • Skalní palma 'Brahea dulcis' do -8 °C
Čínská konopná palma 'Trachycarpus fortunei'

Není odolný druh

 • Bambusová palma 'Chamaedorea seifrizii'
 • horská palma 'Chamaedorea'
 • Trojúhelníková dlaň 'Dypsis decaryi'
 • Kentia Palm 'Howea'
 • Datlovník 'Phoenix'
Datlovník 'Phoenix'

Základní opatření pro zimní ochranu

Chraňte kořenovou oblast

Čím drsnější je situace, tím složitější jsou ochranná opatření pro kořenovou oblast. Na zimu ji můžete připravit už při výsadbě, například položením vhodného topného kabelu do kořenové oblasti.

 • Vhodné jsou mimo jiné topné kabely pro vodovodní potrubí nebo okapy
 • Ty mají většinou řídící jednotku s teplotním čidlem
 • Řídicí jednotka se spustí, jakmile teploty klesnou pod 5 °C
 • Nemělo by hrozit přehřátí
 • Pro instalaci kabelu připravte odpovídajícím způsobem jamku pro výsadbu
 • Svislé stěny výsadbové jámy vyložte polystyrenovými deskami o tloušťce alespoň 5 cm
 • Podlaha zůstává zcela volná
 • Upevněte topný kabel k polystyrénovým deskám
 • Poté naplňte dobře odvodněnou zeminou
 • Kořenovou oblast navíc zakryjte kůrovým mulčem, listím, slámou nebo borovými větvičkami

Tip: Každý se musí rozhodnout sám, zda na sebe chce vzít veškerou námahu na přezimování. Ne každé klima se hodí k pěstování palem venku po celý rok a ještě větší zimní ochrana by se rovnala vytápěnému skleníku.

Citlivost vysázených palem na mráz

I když celoroční venkovní pěstování není v této zemi běžnou praxí, za určitých podmínek může být určitě úspěšné. Samozřejmě to předpokládá, že zvolíte dostatečně odolné druhy. Mrazuvzdornost je v zásadě dána geneticky a může se mírně lišit exemplář od exempláře v rámci stejného druhu.

Nejcitlivější na mráz je kořenová oblast a nezralá rostlinná tkáň, která stále roste. Proto musí být zimní ochrana přizpůsobena převládajícím klimatickým podmínkám, aby tyto atraktivní rostliny bezpečně přečkaly chladné období. Na mrazuvzdornosti či přezimování hrají kromě druhu důležitou roli stanovištní podmínky, stáří palmy a délka a intenzita mrazového období.

Dbejte na optimální podmínky na místě

Každý druh palmy má své individuální požadavky na venkovní stanoviště, tedy na teplotu, světelné podmínky, zásobu vody a živin. Světlo a teplotu od sebe nelze oddělit, protože se zvyšujícím se slunečním zářením stoupá i úroveň teploty. Optimální zimní ochrana začíná výsadbou. Zde je třeba počítat s letními i zimními podmínkami, protože na každé zahradě jsou chladnější a teplejší oblasti.

 • Teplejší oblasti v zahradě, ponechány nejcitlivějším druhům palem
 • Silný vítr, silný déšť a sněžení, často příčinou poškození listů
 • Palmy přirozeně potřebují hodně tepla
 • Preferuje slunné místo venku po celý rok
 • Během růstu teploty minimálně 10-18 °C a maximálně 20-30 °C
 • To usnadňuje regeneraci po poškození mrazem
 • Dalšími důležitými faktory jsou půdní a vzdušná vlhkost
 • Vlhký vzduch zanechává na listech ledové krystalky
 • Tyto ledové krystalky snižují mrazuvzdornost
 • Příliš vlhká půda může palmám způsobit trvalé poškození
 • Celoročně chráněné polohy s propustnou půdou ideální k přezimování
Phoenix canariensis, datlová palma na Kanárských ostrovech

Zvažte věk dlaně

Mladé a čerstvě vysazené palmy jsou na mráz mnohem citlivější než starší, zvláště při déletrvajících silných mrazech. Proto potřebují pro přezimování trochu více ochrany. Kořeny jsou obzvláště citlivé. V mladých palmách nejdou tak hluboko do země a v nejhorším případě by mohly úplně umrznout. V důsledku toho nemohou absorbovat ani transportovat vodu a dlaň vysychá. Palmy díky své velké listové ploše také v zimě odpařují vodu a jsou tak závislé na fungujícím zásobování vodou i v chladném období. Starší exempláře jsou mnohem méně citlivé.

Trvání a intenzita mrazového období

Většina palem vysazených venku poměrně snadno přežije krátká období mrazů. Ne každý druh palmy však reaguje na mráz stejně a každý druh má svůj vlastní limit mrazu. Zatímco některé potřebují silnou zimní ochranu, jiné si velmi dobře poradí s chladem a teplotami pod nulou. U vysazených palem se ve většině případů vhodná ochrana pro přezimování doporučuje až při delších mrazech.

Neaplikujte zimní ochranu příliš brzy

Nezralé rostlinné pletivo je zvláště citlivé na mráz. Z tohoto důvodu je důležité od srpna přestat hnojit, aby pletivo bylo vyzrálé a tedy odolnější před prvními mrazíky. Pokud jde o zimní ochranu, méně je často více. Aby byly rostliny připraveny na zimu, měly by se pomalu aklimatizovat na nižší teploty.

Můžete to udělat tak, že si dáte pozor, abyste je nezabalili příliš brzy nebo když je mírný noční mráz. Příliš brzké zakrytí by mělo za následek, že rostlina špatně snáší mrazy, což zase výrazně zvyšuje její náchylnost k mrazu. Každé zimní ochranné opatření znamená poškození, které v nejhorším případě může rostlině více uškodit než pomoci. Přesto bychom neměli vyčerpat mrazuvzdornost palmy, protože by to mohlo mít na jaře za následek masivní poškození mrazem.

O to důležitější je zvolit správný čas pro nasazení zimní ochrany. Jakmile se venkovní teploty přiblíží příslušné toleranční hranici dlaně k + 5 °C, je čas nasadit zimní ochranu. Pokud tedy druh palmy snese teploty mezi minus 12 °C a minus 17 °C, měl by být chráněn před teplotou minus 7 °C. V závislosti na mrazuvzdornosti jednotlivých druhů palem může být vyžadována větší či menší ochrana.

Metody přezimování vysazených palem

V mírných polohách

 • V oblastech s mírnou zimou obvykle stačí lehký nemrznoucí prostředek
 • Pokud je ohlášen mráz, volně svažte listy k sobě na různých místech
 • Na vázání použijte přednostně kokosovou nebo sisalovou šňůru
 • Svázání chrání zejména srdce rostliny
 • Nevhodný drát k vázání, mohl by se zařezat do listů
 • Nesvazujte listy příliš pevně
 • Mezi listy musí být větrání
 • To zabraňuje hnilobě a růstu plísní
 • Mladé rostliny navíc chraňte rounem
 • Omotejte rouno kolem listů a stonku (pokud existuje).

U starších exemplářů v oblastech s mírnými zimami lze tuto dodatečnou ochranu upustit. V teplejších dnech bez mrazu je vhodné zábal rozbalit, aby pronikalo světlo a odpařila se případná kondenzace. Aby byla kořenová oblast dostatečně chráněna, zakryjte ji hojně silnou vrstvou mulče, suchého listí nebo slámy.

Washingtonia robusta

Tip: Sníh na listech má obecně izolační účinek. Jeho váha však může způsobit praskání listů, takže ho pro jistotu z rostliny setřeste.

V polohách se středně silnými mrazy

Za účelem přezimování v chladnějších oblastech jsou listy opět volně svázány vhodnými šňůrami. Prostor mezi listy lze vyplnit suchým listím nebo slámou, aby bylo srdce ještě lépe chráněno. Pouhé svázání k sobě nestačí, listy je také nutné obalit prodyšným mrazuvzdorným rounem, rákosem nebo bambusovými rohožemi. Celá věc je opět volně zafixována. V závislosti na typu dlaně by tento obal měl pokrývat i horní konec trupu. Několik po sobě jdoucích dnů bez mrazu je třeba kryt otevřít nebo odstranit a rostlinu vyvětrat.

V oblastech se silnými mrazy

V oblastech s vytrvale silnými mrazy je přezimování vysazené palmy možné jen s poměrně velkým úsilím. Samotné balení a přikrývání zde nestačí. Dostatečnou ochranu může nabídnout provizorní přístřešek, který si můžete sami postavit například z pár dřevěných sloupků a polystyrenu. Je zvláště užitečné pro vzorky, které nejsou vyšší než 2,40 m.

Potřebujete čtyři pevné dřevěné sloupky, které se zatlučou do země kolem palmy. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je předem je nabrousit. Horní konce jsou spojeny deskami vhodné délky. K této konstrukci jsou pak přišroubovány panely z tuhé pěny (styrofoam nebo styrodur). Deska na střeše se volně položí a zatíží kameny nebo něčím podobným. Pokud k upevnění panelů použijete běžně dostupné křídlové šrouby, zejména na jižní straně, lze je snadněji povolit, pokud chcete konstrukci trochu otevřít a celé to za pěkného počasí vyvětrat.

Tip: Bez ohledu na to, o jaký typ zimní ochrany se jedná, jakmile se již neočekává mráz, je třeba jej okamžitě odstranit. V opačném případě se pod krytem může objevit plíseň a hniloba.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: