Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Důvodů pro odstranění stávajícího trávníku je nespočet. Například k uspořádání terasy, k vytvoření zeleninového záhonu nebo prostě k nahrazení trávníku zamořeného plevelem novou, svěží zelení. Zde se dozvíte vše, co potřebujete vědět o možných způsobech likvidace trávníku. Řekneme si také, jak drn krok za krokem nejběžnější metodou odstranit a vytvořit dobrý základ pro všechny následné práce.

Odstraňte drn

Existují různé způsoby, jak odstranit trávu snadno, rychle a zároveň důkladně. V závislosti na místních podmínkách, časovém okně a technických požadavcích může jedna nebo druhá varianta zabodovat svými výhodami.

oznámení: Pokud se budete řídit výklady zahradníků, fóry pro kutily nebo klasickými průvodci, zdá se, že množství variant je zpočátku ohromující. Při bližším zkoumání však lze všechna jednotlivá řešení zredukovat na několik metod, z nichž každá se do očí bijícím způsobem liší v typu přístupu, který k odstranění drnu používá.

Rozlišují se tři různé varianty odstraňování trávníkové a kořenové vrstvy:

 • mechanické procesy
 • chemické procesy
 • biologické metody

Pokud se však na jednotlivé procesy podíváte podrobně, existují další rozdíly v již provedených kategorizacích, které otevírají výrazně odlišné zaměření a možnosti využití i v rámci kategorie.

oznámení: Některé z prezentovaných metod působí zpočátku téměř komicky. Protože použití plachet nebo zvířat se zdá pro domácí trávník poněkud zvláštní. Určité rámcové podmínky týkající se časové osy nebo dostupných možností v jednotlivých případech však mohou znamenat, že tyto metody by neměly být zcela odmítnuty.

mechanické procesy

Tráva a kořeny se odstraňují sekáním, zvedáním, loupáním nebo jinými pracovními postupy za pomoci klasických, mechanických nástrojů. Zda jde „jen“ o rýč nebo dokonce o složitý stroj s vlastním pohonem, je zpočátku jedno.

Odřízněte drn

Standardní zahradní rýč se používá především při odřezávání drnu. Pomocí něj se pak travnatá plocha rozdělí na šikovné, snadno ovladatelné kousky. K tomu se dobře hodí jakýsi šachovnicový vzor. Takto rozdělené kusy lze počínaje z jedné strany snadno propíchnutím rýčem uvolnit mezi zeminou a kořenovou vrstvou, vyjmout a zlikvidovat.

Požadované nástroje vynaložení času výhod nevýhoda
 • rýč
 • kbelík nebo kolečko
 • Pomůcky na likvidaci (auto + přívěs atd.)
 • vysoká, protože se jedná o čistě ruční práci
 • Okamžitá kontrola úspěšnosti možná po každém kousku trávníku
 • snadná realizace i v náročném terénu
 • nízké náklady
 • téměř žádný hluk
 • vysokou časovou náročnost
 • nízký plošný výkon za hodinu

vykopávání

Rytí trávníku je jednoduchá, ale časově náročná činnost. Podobně jako při podzimním rytí kuchyňské zahrádky se trávník rozdělí na zvládnutelné části a obrací se dolů trávou. Odříznutím kořenů od přívodu vody a zbavením se světla a vzduchu travní rostliny časem odumírají.

Požadované nástroje vynaložení času výhod nevýhoda
 • rýč
 • vysoká, protože se jedná o čistě manuální činnost a poté o čekací dobu, dokud neutichne
 • není nutná likvidace
 • nízké náklady na materiály
 • nízký vývoj hluku
 • téměř nákladově neutrální
 • není plně zaručený úspěch
 • jednotlivé trávy mohou prorůstat převrácenou půdou
 • dlouhé čekací doby, než tráva odumře

Strojově asistovaný peeling

Takzvané škrabky na trávu jsou motorem poháněné stroje, se kterými lze drn ze země odstranit s malou námahou a vysokou pracovní rychlostí. V závislosti na zařízení se to děje po kusech nebo jako souvislé pásy, které lze pak celkem snadno naložit a odvézt k likvidaci.

Požadované nástroje vynaložení času výhod nevýhoda
 • škrabka na trávník
 • kolečko nebo kbelík
 • Auto + přívěs k likvidaci
 • nízké kvůli používání strojů
 • vysoký plošný výkon
 • málo úsilí
 • vhodné pro velké plochy trávníku
 • hluk ze zařízení
 • vysoké finanční náklady
 • Nepříliš vhodné do nepříznivého terénu nebo nutné ruční přepracování

spropitné: Stroje si lze většinou krátkodobě a za málo peněz půjčit v železářství. To znamená, že není potřeba pořizovat drahé stroje, které později již nebudou potřeba.

Kopání s mechanickou pomocí

Pomocí motorové plečky se trávník roztrhá, rozseká a následně podryje. Podobně jako při ručním rytí je tráva také odříznuta od zásobování vodou a usmrcena v půdě tím, že jí chybí světlo a kyslík.

Požadované nástroje vynaložení času výhod nevýhoda
 • kormidelník
 • ruční nástroje, jako jsou nosítka nebo motyky pro následné zpracování
 • relativně nízko
 • v závislosti na následném zpracování je na druhé straně možné vysoké časové náklady
 • vysoký plošný výkon
 • není nutná likvidace
 • potřeba malého přísunu nového materiálu
 • Nebezpečí úplného zničení trávníku
kormidelník

chemické procesy

Rostlina se neodstraňuje mechanicky. Místo toho je trávník zcela zničen použitím chemikálií. V závislosti na plánovaném dalším postupu však tato chemická metoda může vyžadovat další pracovní kroky, protože uschlá tráva zpočátku zůstává na místě.

Rostlinné nebo i speciální přípravky na hubení trávníků jsou chemické látky, kterými lze trávu cíleně potírat a hubit. Po aplikaci jsou toxiny absorbovány do rostliny s vodou, kde vyvinou svůj vlastní destruktivní účinek.

Požadované nástroje vynaložení času výhod nevýhoda
 • Ničitel trávníku
 • ochranný oděv (brýle, rukavice)
 • konev nebo rozprašovač
 • provoz velmi nízký
 • ale pak dlouhá čekací doba, než se rozvine plný účinek
 • nízká pracovní zátěž
 • vysoká účinnost
 • není nutná povinná likvidace
 • vysoké zatížení podlahy
 • Nebezpečí poškození sousedních porostů
 • velmi specifické požadavky na účinnost (teplota, srážky atd.)

biologické metody

Tyto metody cíleně využívají normální biologické procesy k zastavení růstu drnu a při tom cíleně způsobí odumírání trávníku. Implementace těchto přístupů je však obvykle časově náročnější a zároveň méně „radikální“ než jiné metody.

Pokrýt

Zakryjte trávník. Například s plachtou lze trávník zakrýt v několika jednoduchých krocích. Nedostatek světla a vzduchu, stejně jako nahromadění tepla pod ním, vedou k tomu, že trávník časem odumírá. O zbytek se postará oddělení od přirozeného zásobování vodou.

Požadované nástroje vynaložení času výhod nevýhoda
 • lehká a vzduchotěsná plachta
 • Materiál k zajištění polohy kvůli driftu
 • Nástroje pro následné zpracování (motyka, rýč atd.)
 • malé množství
 • avšak velmi vysoké časové náklady na čekací dobu, dokud se účinek nedostaví
 • nízká pracovní zátěž
 • žádné použití chemických látek k zabíjení
 • zdlouhavý postup
 • u velkých ploch je nutné plachty několikrát posunout, což má za následek nízké pokrytí plochy

Intenzivní pastva

Důsledky intenzivního pastevectví na loukách lze pozorovat mnoha způsoby. Toho lze ale využít i speciálně pro žádoucí odstranění travnatých ploch. Zvláště ovce a kozy nejsou nijak zvlášť vybíravé. Nekonzumují pouze stébla trávy, ale většinou současně i celé nadzemní kořenové plochy. V důsledku toho drn při intenzivní pastvě nenávratně odumírá. Trávník tak lze odstranit „přirozeným“ způsobem.

Požadované nástroje vynaložení času výhod nevýhoda
 • Ovce nebo kozy s potřebnou infrastrukturou pro péči a dohled
 • vysoký
 • až několik týdnů nebo dokonce měsíců
 • velmi přirozený postup bez použití chemických látek
 • stejně jako zásobování živinami prostřednictvím zvířecích výkalů
 • zdlouhavý proces
 • Jednotnost je dána jen zřídka
 • není možné v závislosti na oblasti kvůli chovu zvířat

nebezpečí: Kdykoli není tráva odstraněna, ale usmrcena, vyvstává otázka, zda by se odumřelé rostliny měly zapracovat nebo odstranit. Na to neexistuje definitivní odpověď. Protože následná opatření silně závisí na budoucím použití. V závislosti na rozhodnutí však může vyvstat další úsilí.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: